บุก Putrajaya ศูนย์บริหารประเทศมาเล

https://youtu.be/9iO1EFT8NKM