ประท้วงนายกฯอังกฤษ “พัก” งานสภาฯ!

ประท้วงนายกฯอังกฤษ “พัก” งานสภาฯ!

Suthichai live 03/09/2562

https://youtu.be/hraH6ERd4_A