ประสบการณ์ลงทุนใน startups ได้หรือเสีย?

ประสบการณ์ลงทุนใน startups ได้หรือเสีย?

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Suthichai Live

สุทธิชัย Live 18/01/2019

อย่างไรที่ดี อย่างไรที่เจ๊ง… เรามาฟังกัน

 

https://youtu.be/0h3CqhzzP08