ประเด็นท้าทาย ครม.ชุดใหม่

ประเด็นท้าทาย ครม.ชุดใหม่

https://youtu.be/UbPRGkwQzvs