ประเทศไทยจะไปทางไหน?

Suthichai Live ประเทศไทยจะไปทางไหน 8/09/2561

https://youtu.be/0wCgC4WuMj0