ประเทศไทย ทุกวันอันตราย !

ใครอย่าบอกนะ ว่า 7 วันอันตราย

จริงๆแล้ว 365 วัน อันตรายทุกวัน

โดยเฉลี่ย ในทุกวันมี คนไทย 60 คนไม่ได้กลับบ้าน

อย่างไร มาฟังกันนะครับ

“นพ.แท้จริง ศิริพานิช”

https://youtu.be/WdToNzSkjJs