ปลูกพืชคลุมดิน ลดเคมี เพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย

ปลูกพืชคลุมดิน ลดเคมี เพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 2 ก.ค. 2562

 

ฟังเสียงจากเกษตรกรใน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดงมะไฟ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีในการเกษตร และชาวบ้าน

ชวนสนทนาวิถีธรรม(ะ) กับพระมหาไพบูลย์ ธัมมวิปุโล เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วภูซาง ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา พระนักพัฒนาที่คิดค้นนำเอาถ่านกัมมันต์มาใช้กรองน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินที่ปนเปื้อนในชุมชน โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ที่เคยปนเปื้อน และใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของชุมชน

รวมถึงความพยายามหาทางออกของเกษตรกร ใน ต.ดงผึ้ง ที่ลดใช้สารเคมีด้วยการปลูกพืชระยะสั้นคลุมดิน เช่น แตงโม ฟักทอง แตงไทย เพื่อป้องกันวัชพืชในไร่อ้อย ทำให้ได้ทั้งลดใช้สารเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

           ฟังเสียงคนหนองบัวลำภูในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive