“ปักหมุด” เรื่องเล่าเมืองสตูล ผ่านกุโบร์เก่าแก่กว่า 220 ปี

“ปักหมุด” เรื่องเล่าเมืองสตูล ผ่านกุโบร์เก่าแก่กว่า 220 ปี

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 2 มิ.ย. 2562

กุโบร์บ้านนาปริก อ.ควนโดน จ.สตูล สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้ น่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งกับการก่อตั้งเมืองสตูล กรมศิลปากรเข้ามาสำรวจพบหลักฐาน อัลกุรอ่านเขียนมืออายุยาวนานกว่า 200 ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน

ฟังเสียงคนสตูลในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive