ปัจจัย “น่าห่วง” เศรษฐกิจไทย (ตอน 2) (26 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

กาแฟดำ |26 ธ.ค.62 OnAir ปัจจัย “น่าห่วง” เศรษฐกิจไทย (ตอน 2)