ปากซัน ชายแดน ไทย – ลาว

ปากซัน ชายแดน ไทย – ลาว (1 พ.ค.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

ตรงข้ามจุดผ่านแดนบึงกาฬ ใช้เวลาข้ามฝากเพียง 10 นาที บอกเลยถ้าอายุเกิน 65 ปี ไม่เสียค่าด่านเข้าเมือง ปากซัน ครับ วิถีคนเมืองลาวฝั่งปากซัน ตลาดสด ก็ไม่ต่างกันกับฝั่งไทย บึงกาฬ มากนัก และมีอะไรที่แตกต่าง ตามผมไปรับชมกันนะครับ…วิถีคนฝั่งลาว

 

https://youtu.be/HTjCyVujI8M