“ปารีณา 1,700 ไร่” ลามอภิปรายไม่ไว้วางใจ ?

“ปารีณา 1,700 ไร่” ลามอภิปรายไม่ไว้วางใจ ? (14 พ.ย.62) กาแฟดำ