ปิดโรงเรียนหนีฝุ่นแก้ปัญหาได้จริงหรือ?

ปิดโรงเรียนหนีฝุ่นแก้ปัญหาได้จริงหรือ?

บุญรักษ์ ยอดเพชร Suthichai Live สุทธิชัย Live

เป็นวิธีป้องกัน แก้ปัญหา หรือ หนีปัญหา…

https://youtu.be/FWktUbHF-ag