ปี 2565 จับตาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน : คุยให้คิด 08/01/65