ผู้นำแห่งอนาคต ตอนที่ 2

โลกป่วน Disrupted World :

ผู้นำแห่งอนาคต ตอนที่ 2 ( 23 ต.ค. 61)

ติดตามกันต่อกับผู้นำแห่งอนาคต ตอนที่ 2 เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรเอกชนมีแผนการรับมืออย่างไร ในการสร้างผู้นำโลกใหม่ให้ทันกับโลกยุค 4.0 จะได้ฟังทั้งจากเอกชนและจากฟากฝั่งประชาสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาของไทยมีการตั้งรับอย่างไร เปรียบเทียบเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในการสร้างคนรุ่นใหม่ 4.0

พบกับ…

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ดร.วรรณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจิญโภคภัณฑ์
คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
ติดตามได้ในโลกป่วน Disrupted World วันอังคารที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 22.00 – 22.55 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live