ผู้ว่าแบ้งก์ชาติเตือนคนไทยอย่าชะล่าใจ

“เพราะการกีดกั้นทางการค้าเริ่มขยายตัวมากขึ้น ไทยไม่ควรชะล่าใจ”

ดร.วิรไท สันติประภพ (ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

https://youtu.be/f5jDTfnK1Mw