พรรคจิ๋วมีสิทธิ์ไหมครับ?

Suthichai live : พรรคจิ๋วมีสิทธิ์ไหมครับ? 18/04/2562

https://youtu.be/xnQpzybL0uU