พระสันตะปาปาเสด็จเยือนไทย สร้าง “สันติภาพ-สะพาน” ตอน2 (19 พ.ย.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

พระสันตะปาปาเสด็จเยือนไทย สร้าง “สันติภาพ-สะพาน” ตอน2 (19 พ.ย.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD