พักรบสงครามการค้า มะกัน-จีน จริงหรือ?

Suthichai Live พักรบสงครามการค้า มะกัน-จีน จริงหรือ?

  

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158088136931209/?t=12