ฟอกเงินด้วย Bitcoin ได้หรือไม่?

https://youtu.be/wL9jfvmR9R4