ฟังเสียงประเทศไทย : ถังน้ำแนวกันไฟ บ้านป่าแป๋ จ.ลำพูน (7 มี.ค. 63)

ถังน้ำแนวกันไฟ บ้านป่าแป๋ จ.ลำพูน : ฟังเสียงประเทศไทย (7 มี.ค. 63)

ไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำซากในหน้าแล้ง ยังไม่สามารถจัดการกับต้นตอของปัญหาได้ ขณะที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อดับไฟให้เร็วที่สุด ก่อนจะลุกลามถึงชุมชนและพื้นที่ทำกินของพวกเขา บ้านดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาไฟป่าทุกปี นอกจากคนหนุ่มสาวในหมู่บ้าน ที่อาสาเป็นกองหน้าดับไฟป่า พวกเขาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ กระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ชุมชนใช้จัดการกับไฟป่า