ฟังเสียงประเทศไทย : ลมหายใจเดียวกัน ก้าวให้พ้นวังวนฝุ่นควัน (15 ก.พ. 63)

ฟังเสียงประเทศไทย : ลมหายใจเดียวกัน ก้าวให้พ้นวังวนฝุ่นควัน (15 ก.พ. 63)

การเดินทาง 2 ปีที่ผ่านมาของรายการฟังเสียงประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบในหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ชาวบ้านกำลังเผชิญ และทำความรู้จักกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น ทีมงานรายการเดินทางในภาคเหนือผ่านไปในหลายพื้นที่ รวม 8 จังหวัด เรื่องใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือเรื่องของมลภาวะทางอากาศ หรือ ฝุ่น PM 2.5 เหตุมาจากวิถีการใช้ชีวิต รวมถึงการพัฒนาเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือนั้น อยู่ในสภาวะที่อากาศปิดและสะสมไปด้วยฝุ่นขนาดเล็ก ทุกภาคส่วนจึงต้องรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว