ฟังเสียงประเทศไทย : เส้นทางควายน้ำทะเลน้อย สู่มรดกโลก [01/02/63]

ฟังเสียงประเทศไทย : เส้นทางควายน้ำทะเลน้อย สู่มรดกโลก [01/02/63]

แลวิถีควายน้ำ เสน่ห์ท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.พัทลุง รู้จักวิถี “ควายน้ำทะเลน้อย” ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในทะเลน้อยมีปริมาณน้ำมาก จะมีปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำ เช่น สายบัว ใบบัว หรือสาหร่ายแทน ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในการกำจัดวัชพืช ตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่ จ.พัทลุง แต่ละปีสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อย