ฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทย! แม่เหล็กของโลก ชี้มาทางประเทศไทย

Suthichai Live ฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทย! 8/9/2561

ทำไมต้องศึกษาฟิสิกส์อวกาศ ในประเทศไทย

มันสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล