ภัยพิบัติเขื่อนลาว ! เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ

เซเปียน เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของลาว

สร้างกันยังไง ถึงได้ทรุดตัวเร็วขนาดนี้?

https://youtu.be/gAACFxSMHEs