ภาพใหญ่เศรษฐกิจไทยที่คุณต้องรู้ (30 ธ.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

กาแฟดำ |30ธ.ค.62 OnAir ภาพใหญ่เศรษฐกิจไทยที่คุณต้องรู้