มนุษย์จะอยู่ร่วมหุ่นยนต์ได้ไหม?

มนุษย์จะอยู่ร่วมหุ่นยนต์ได้ไหม? ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

Suthichai Live สุทธิชัย Live 19/11/2018

https://youtu.be/E6cLPx9afWo