สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

มหาวิทยาลัย กับตลาดแรงงาน : โลกเปลี่ยนสี [19/12/93]