มะกันตัดสิทธิพิเศษภาษี GSP ไทย!

Suthichai Live: มะกันตัดสิทธิพิเศษภาษี GSP ไทย!

ร่วมพูดคุยกับ “กีรติ รัชโน” รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157908223231209/?t=16