ยกระดับนักศึกษาท้าโลก ตอน2 (3 ม.ค.63) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

กาแฟดำ |03ม.ค.63 OnAir ยกระดับนักศึกษาท้าโลก (ตอน2)