ยาน InSight ร่อนลงดาวอังคารสำเร็จ!

Suthichai live ยาน InSight ร่อนลงดาวอังคารสำเร็จ! 27/11/2561

ที่ผ่านมาทำไม่สำเร็จ มีอุปสรรคอะไร