ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Suthichai Live ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 13/10/2561

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มันแปลว่าอะไร มันจะอยู่กับเราไปโดยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือไม่ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วแบบนี้ ยุทธศาสตร์อีกสามสี่ปียังใช้ได้อยู่ไหม คนไทยมีความเข้าใจอย่างไร ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ทั้งทางตรงทางอ้อม อยากให้ทุกท่านร่วมกัน คอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นร่วมกับผมด้วย..

https://youtu.be/FEXkx05cvyg