ยุทธศาสตร์เพื่อไทย!

ยุทธศาสตร์เพื่อไทย! พงศ์เทพ เทพกาญจนา

Suthichai Live สุทธิชัย Live 03/02/2019

https://youtu.be/0Cc19Ij2sdc