ระดมความคิดฝ่าโควิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย(YEC) ทั่วประเทศ : Suthichai Think Tank [11.00น.-21/06/63]

ระดมความคิดฝ่าโควิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย(YEC) ทั่วประเทศ : Suthichai Think Tank [11.00น.-21/06/63]