ระบบคะแนนความประพฤติสังคมของจีน !

ระบบคะแนนความประพฤติสังคมของจีน !

ประเทศจีนมีอะไรใหม่ๆเสมอ และสิ่งใหม่ๆนั้น ประเทศอื่นเค้ายังไม่มีกัน เค้าก็มีเหตุผลของเค้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจก็ตาม ล่าสุดมีระบบคะแนนความประพฤติสังคม เราไม่แน่ใจว่าเป้าหมายสำคัญคืออะไร เราซึ่งมองอยู่ และสนใจว่ามันเป็นอย่างไร

โดย ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นหนึ่งในผู้ติดตามเรื่องนี้อยู่..

Suthichai Live สุทธิชัย Live 01/11/2018

https://youtu.be/75NYneTSuAk