รัฐบาลใหม่เจอวิบากกรรมเศรษฐกิจอะไร? : Suthichai live 04/07/2562

รัฐบาลใหม่เจอวิบากกรรมเศรษฐกิจอะไร?

Suthichai live 04/07/2562

https://youtu.be/Z__Zvty4nmw