สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

รัฐบาลใหม่ จะเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักอะไร?

21

Suthichai live :

รัฐบาลใหม่ จะเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักอะไร?

09/06/2562

โครงสร้างใหม่ของรัฐบาล ในแง่การบริหาร จะมีการบูรณาการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร…