รัฐบาลใหม่ จะเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักอะไร?

Suthichai live :

รัฐบาลใหม่ จะเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักอะไร?

09/06/2562

โครงสร้างใหม่ของรัฐบาล ในแง่การบริหาร จะมีการบูรณาการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร…

https://youtu.be/Pt5S_sLjM4w