รับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ !

https://youtu.be/m-dveMKqRsg