รัสเซียขู่จะใช้ “มาตรการทางทหาร” เพื่อ “ขจัดภัยคุกคาม” ที่สวีเดนและฟินแลนด์ขอเข้า NATO : Suthichai Live[19.00น.-12/05/65]