วงการสื่อผู้กล้าเปลี่ยน

วงการสื่อผู้กล้าเปลี่ยน : Suthichai live 04/09/2562

“เปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว”

https://youtu.be/5BKXe0nvc2E