กาแฟดำ Double Shot EP 6 | สัมภาษณ์​ฉบับเต็ม “ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ” กับ “วัคซีนใบยาสัญชาติไทย”

“กาแฟดำ” EP8 พูคคุย พร้อมอัปเดท “วัคซีนใบยาสัญชาติไทย” กับ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ติดตามในรายการ “กาแฟดำ” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.45 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36