วิกฤตการศึกษาไทย..! ตอนที่ 2

ประเทศไทยจะไปถึง 4.0 ได้นั้น จะต้องเริ่มจากเยาวชนคนรุ่นหลัง แต่ถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่เป็น 4.0 อนาคตของชาติก็จะยิ่งมึดมน แผนปฎิรูปการศึกษานั้นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง และต้องช่วยกันทุกภาคส่วน เพื่อจะทำให้แผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปนั้นสำเร็จอย่างยั่งยืน . Sam Dekker Jersey ฟังกันต่อกับบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อปฎิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน ใน “กาแฟดำ ค่ำนี้” กับ “สุทธิชัย หยุ่น” คืนนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 22.30 น. Portland Trail Blazers ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 .