วิกฤตซ้อนวิกฤต Brexit!

Suthichai live วิกฤตซ้อนวิกฤต Brexit! 13/12/2561

 

https://youtu.be/g4R4J9jfEhE