วิกฤตซ้ำซาก Brexit

วิกฤตซ้ำซาก Brexit

ร่วมพูดคุยกับ “สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์”

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157889082876209/?t=5