สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

วิกฤตเศรษฐกิจ เกาหลีเหนือ Suthichai Live สุทธิชัย Live 10/07/2019

92

วิกฤตเศรษฐกิจ เกาหลีเหนือ

Suthichai Live สุทธิชัย Live 10/07/2019

https://youtu.be/GTtqnr6Qz0o