วิกฤต “ทีวีดิจิทัล”

วิกฤต “ทีวีดิจิทัล” (17พ.ค.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

ข่าวใหญ่ในแวววงสื่อทุกสื่อ ที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้ มีผลต่อสังคมไทยอย่างไร และมาตราการเยียวยาดิจิทัลทีวี ที่มีการประมูลมายาวนานถึง 5 ปี มีอะไรบ้าง ก้าวต่อไปจากนี้จะอยู่หรือไป เป็นอย่างไร “7 ช่องคืน 15 ช่องที่เหลืออยู่” จะเป็นอย่างไร อยู่ที่โฆษณา…? อยู่ที่เศรษฐกิจประกอบ?

ร่วมพูดคุยกับ ดร.สุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ดิจิทัล ในรายการ กาแฟดำค่ำนี้ 17 พ.ค.62

https://youtu.be/eMsoREKiOxs