วิกฤต Brexit รอบใหม่!

Suthichai live : วิกฤต Brexit รอบใหม่! 12/03/2562

ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

https://youtu.be/DKbnMkh6wCA