วิถีคนกับป่าแบบยั่งยืน ที่แม่ฮ่องสอน

ฟังเสียงประเทศไทย 21.10 – 21.45 น. (25 พ.ย. 61)

วิถีคนกับป่าแบบยั่งยืน ที่แม่ฮ่องสอน

พาไปฟังเสียงคนแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่มีป่ามากที่สุดในประเทศนี้ มีพื้นที่ป่าอยู่ถึง 87% ที่อุดมสมบูรณ์ แต่พื้นที่ป่าเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวบ้านมาก่อน

ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดกว่า 90% ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ในเขตป่านั้นผิดกฎหมาย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนถึงอยู่กับป่าไม่ได้

มาฟังปัญหานี้จากคนในพื้นที่นี้กัน…

https://youtu.be/Nn0b8be3VP4