วิบากกรรมของสิงคโปร์

วิบากกรรมของสิงคโปร์ : Suthichai live 27/08/2562

https://youtu.be/7Pjo_aM1LBg