วิบากกรรมทหารยูเครนในบังเกอร์ใต้โรงงานเหล็ก: Suthichai Live [19.00น.-16/05/65]